การทำตัวอักษรวิ่ง ที่นี่มีเลเซอร์นาโน สำหรับรักษาสิวโดยเฉพาะ และการทำเลเซอร์ทุกครั้ง ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

  

 

  

 

    

Visitors: 49,687