เสริมจมูก ซิลิโคน นุ่มพิเศษ(Ultra Soft)

จมูกโด่งสวยให้ทุกท่านด้วยซิลิโคนนิ่มพิเศษ(Ultra Solf)

ให้จมูกโด่งสวยธรรมชาติ โดยขอบด้านข้างสันจมูกทั้งสองข้างมีการออกแบบให้มีความลาดเอียงอย่างพอเหมาะ โดยจะค่อยๆบางลงที่ขอบทำให้รอยต่อระหว่างซิลิโคนและกระดูกสันจมูกดูกลมกลืน เมื่อใส่ในจมูกแล้วให้ความกว้างของสันจมูกที่พอดีสวยงาม ไม่ดูกว้างเกินไปจนเป็นแท่ง ไม่ช้ำ ไม่บวม    

Visitors: 53,781